Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hiukkari Oy
Kolmas järvikuja 4, 02730 Espoo
Y-tunnus: 3094113-5
info@hiukkari.fi

 

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:
Nimi ja yhteystiedot
Esim. osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten antamasi lisätiedot.

 

3. Mitä varten henkilötietojasi käsitellään?

Jotta voimme palvella sinua tuotteen myymiseen, huoltoon ja reklamaatioihin liittyvissä asioissa. Yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten antamasi tietoja käsitellään kyseisen palvelun toteuttamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi sekä tuoteinformaation toimittamiseksi sähköpostilla. Tiettyjen arvontojen ja kilpailujen yhteydessä voimme julkaista nimesi, jos voitat kyseisen arvonnan tai kilpailun. Näissä tapauksissa olemme pyytäneet suostumuksesi julkaisemiseen osallistumisen yhteydessä.

Tietojen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus.

 

4. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Arvontaan, kilpailuun tai muuhun vastaavaan kampanjaan osallistuneiden henkilötiedot poistetaan arvonnan suorittamisen taikka kilpailun tai muun kampanjan päättymisen jälkeen tai tuoteinformaation toimittamisen jälkeen viimeistään 6 kuukauden kuluessa.
Arvonnan tai kilpailun voittaneen henkilön tietoja säilytetämme osana kirjanpitomme tositeaineistoa kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.

 

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen info@hiukkari.fi

 

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Hiukkari ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Tällä valinnalla voit saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Voit pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

7. Kuinka käytän oikeuksiani?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen. Merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vastaamme pyyntöön kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

 

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Hiukkari rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Hiukkari pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:
Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
Tutkimus- ja kyselypalveluiden tuottajia

Eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Käsittelemme tietojasi suostumuksellasi. Jotta voisit osallistua järjestämäämme kilpailuun, arvontaan, kampanjaan tai vastaanottaa tuoteinformaatiota sähköpostilla, on meidän käsiteltävä palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä henkilötietojasi. Näitä tietoja ovat meille kilpailun, arvonnan tai kampanjan yhteydessä antamasi tiedot.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

 

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Emme kerää tietoja tähän rekisteriin muualta kuin sinulta.

 

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Hiukkarin tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Hiukkarin tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.
Saat yhteyden Hiukkari Oy:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse
info@hiukkari.fi