Puunpolton pienhiukkaspäästöistä (PM2.5) on puhuttu viime vuosina paljon. Jotkut suhtautuvat asiaan kriittisesti. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan moni suomalainen on kuitenkin valmis kantamaan kortensa kekoon pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Hyvä niin, onhan kyseessä ensisijaisesti oma ja naapuruston terveys.

Moni suhtautuu puunpolton pienhiukkaspäästöihin kriittisesti ja pitää koko keskustelua ylimitoitettuna. Osa ajattelee, että kyseessä on taas joku ilmastohysterian sivujuonne, jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. On tärkeää, että asiasta keskustellaan ja vasta-argumentteja kriittisiäkin mielipiteitä esitetään. Tiede on kuitenkin yksimielinen siinä, että niiden haittavaikutukset ihmiselle ovat merkittävät. Pienhiukkaspäästöjä sekä puunpolton että muiden lähteiden osalta on tutkittu Suomessakin kattavasti, ja arvioitu niiden vaikutuksia.

Pienhiukkaspäästöjen on arvioitu tappavan Suomessa vuosittain noin 1800 ihmistä ennenaikaisesti. Näistä arviolta noin 250 ihmistä kuolee puunpoltosta aiheutuviin pienhiukkaspäästöihin. Pienhiukkaspäästöjen haittavaikutukset kertautuvat etenkin tiheään asutuilla taajama-alueilla, joissa on paljon tulisijallisia pientaloja. Näille alueille on kohdistettu viime aikoina erityistä huomiota, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on järjestetty erilaisia kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi.

Taloustutkimuksen alkuvuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan omakotiasujista 76 prosentilla on varaava takka tai uuni, ja puukiuas 37 prosentilla. Suomessa on noin 1,3 miljoonaa omakotitaloa, joten erilaisia tulisijoja omakotitaloissa on vähintään saman verran. Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista omakotitaloasujista noin neljännes on valmis käyttämään omia varoja yli 3000 euroa puunpolton pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Yli puolet vastaajista oli valmiita investoimaan 1000 euroa tai enemmän, jotta omasta savupiipusta tulevat kaasut olisivat vähemmän haitallisia. Luvut ovat huojentavia, ja kertovat siitä, että ihmiset ovat heränneet pienhiukkaspäästöistä aiheutuviin ongelmiin.

Miksi yli puolet omakotitaloasujista on valmiita käyttämään omia rahojaan tehdäkseen puunpoltostaan vähäpäästöisempää, vaikka mikään laki ei ainakaan toistaiseksi niin määrää? Mikään pakkohan ei aja uuden puukiukaan ostoon tai nykyisen takan muuttamiseksi vähäpäästöisemmäksi. Vastaus on yksinkertainen; he ovat kiinnostuneita omasta ja samalla lähinaapureiden terveydestä. Muutama tuhat euroa on pieni raha, jos sillä saa ostettua itselleen terveempää, laadukkaampaa ja pidempää elämää.

Oman tulisijan päästöihin voi vaikuttaa monella eri tavalla. Polttotavalla ja sillä, mitä tulisijaan laittaa, on merkitystä piipusta tulevan savun haitallisuuteen. Usein kuitenkaan nämä keinot eivät riitä, jos haluaa että suurin osa pienhiukkaspäästöistä ei koskaan pääse hengitysilmaan. Yksi keino on uusia tulisija. Tämä voi kuitenkin monessa tapauksessa olla työläs ja kallis projekti. Helppo keino aloittaa ”hiukkaspaasto” on asennuttaa piipun päähän käytännössä huoltovapaa Hiukkari-hiukkassuodatin. Käyttipä mitä tapaa hyvänsä, jokainen askel kohti vähäpäästöisempää puunpolttoa on sijoitus omaan terveyteen.

Mitä vaihtoehtoja on puunpolton pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi?
  • Hanki tulisijaasi hiukkassuodatin
  • Uusi tulisija
  • Polta puhdasta ja kuivaa puuta, älä polta roskia
  • Sytytä puut päältä