Puunpolton päästöt

Hiilineutraali lämmönlähde

Metsät peittävät Suomen pinta-alasta yli 70%. Metsästä saatava puu on hiilineutraali lämmönlähde, koska metsä sitoo sen poltosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Moni suomalainen talo ja sauna lämpiääkin edelleen puulla, ja näin saa olla jatkossakin.

Pienhiukkaspäästöt ongelma pientaloalueilla

Puunpoltossa ilmakehään vapautuu hiilidioksidin lisäksi muitakin päästöjä. Näitä kutsutaan pienhiukkasiksi (PM), ja ne ovat ilmakehässä leijuvia kiinteitä hiukkasia. Kaikista Suomen pienhiukkaspäästöistä 40% syntyy puunpolton seurauksena. Pienhiukkaspäästöt ovat terveydelle haitallisia, ja viime vuosina niihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Hallituksen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa on esitetty huoli puunpolton pienhiukkaspäästöjen haittavaikutuksista ja erilaisia toimenpiteitä niiden vähentämiseksi.

Pienhiukkaspäästöt ovat ongelma erityisesti pientaloalueilla, joissa on paljon tulisijoja. Näillä alueilla pienhiukkaspäästöjen vaikutuksia voi verrata altistumiseen liikenteen pakokaasuille tai tupakansavulle, joka muistuttaa huonon puunpolton savua (THL). Näillä alueilla hyvinkin yli puolet pienhiukkaspäästöistä aiheutuu puunpoltosta. Suurin osa puunpolton savuista jää lähialueelle pihapiireihin, ja kulkeutuvat sieltä ilmanvaihdon kautta myös asuntoihin sisälle.

Terveysriski ihmiselle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysriskinarvion mukaan noin 250 suomalaista kuolee vuosittain pientaloalueilla puunpolton pienhiukkaspäästöjen aiheuttamiin ennenaikaisiin sairauksiin. Lisäksi pitkä altistuminen puunpolton savulle kohottaa kroonisiin sydän- ja hengityssairauksiin sairastumisen riskiä. Erityisesti riskiryhmässä ovat lapset, vanhukset ja sydän- ja hengityssairaat. Myös syöpää ja mutaatioita aiheuttavien PAH-yhdisteiden päästöistä 80% aiheutuu puunpoltosta. PAH-yhdisteet kiinnittyvät pienhiukkasiin, ja kulkeutuvat niiden mukana hengitysteiden kautta elimistöön.

Vaikutukset luonnolle

Musta hiili (BC) on pienhiukkanen, jonka vaikutuksesta alailmakehä lämpenee etenkin pohjoisilla alueilla. Suomessa suurin osa (55%) mustan hiilen päästöistä syntyy puun pienpoltosta. Musta hiili on osaltaan kiihdyttämässä ilmastonmuutosta ja mustan hiilen poistaminen onkin nopein keino viilentää ilmastoa.

Puunpolton päästöjä voi vähentää

Puun pienpolton päästöjä voi vähentää monella tapaa. Muun muassa puiden kosteus, sytytystapa ja tulisijan tai kiukaan malli vaikuttaa savupiipusta tulevien pienhiukkasten määrään. Edellä mainituilla keinoilla voidaan saada jonkin verran vaikutuksia aikaan, mutta helpoin ja tehokkain tapa estää pienhiukkasten pääsy hengitysilmaan on suodattaminen.