Puunpoltto kuuluu Suomessa kansanperinteeseen. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana puunpolton päästöjä tutkiessa on todettu, että puun pienpolton aiheuttamat pienhiukkaspäästöt ovat terveydelle vaarallisia ja niitä pitäisi välttää. Tarkoittaako tämä, että puunpolttoa pitäisi vähentää, tai lopettaa kokonaan?

Talvi on tulossa. Moni valmistautuu siihen hankkimalla valmiiksi klapeja saunan tai takan lämmitystä varten. Jotkut käyttävät tulipesiä ensi- tai toissijaisina lämmönlähteinä, jotkut tunnelmanluojina. Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen selvityksen mukaan Suomessa on 400 000 sähkölämmitteistä pientaloa, joissa puulämmitys on osana lämmitysjärjestelmää. Selvityksen mukaan puulämmitys vähentää sähkönkulutusta yhden ydinvoimalayksikön verran. Myös iso osa saunoista Suomessa lämpiää puulla.

Puu päästää palaessaan savukaasujen mukana hengitysilmaan erilaisia pienhiukkasia (PM10 ja PM2.5). Etenkin talvella savukaasut jäävät ne päästäneen savupiipun lähialueelle. Pienhiukkaspäästöihin on kiinnitetty enemmän huomiota viime aikoina, ja muun muassa nykyinen hallitus on ilmaissut ilmansuojeluohjelmassaan huolensa asiasta ja erilaisia vaihtoehtoja pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä on ollut erilaisia päästörajoja puun pienpoltolle jo vuosikymmenten ajan. Suomessa tähän ei ole lähdetty.

Ratkeasiko pienhiukkasongelma puun pienpolton kieltämisellä? Ehkä, mutta se toisi samalla kasan uusia ongelmia. Kuten sanottua, monen talon lämmitysjärjestelmä on riippuvainen puusta. Myös suomalaisten elämänlaatuun olennaisesti vaikuttava saunominen vähenisi huomattavasti, koska monessa paikassa puulämmitteistä kiuasta on mahdotonta korvata sähkökiukaalla. Onneksi puunpolttoa ei ollakaan näillä näkymin kieltämässä tai edes rajoittamassa.

Miten meidän sitten pitäisi suhtautua puunpolton pienhiukkaspäästöihin? Asia kannattaa ottaa vakavasti etenkin tiheään asutuilla pientaloalueilla, joissa on paljon tulisijoja. Näillä alueilla pienhiukkasia tulee paljon enemmän kuin esimerkiksi liikenteestä. Puunpolttaja itse voi yksinkertaisilla toimilla vaikuttaa siihen, miten paljon pienhiukkasia ilmaan päästää. Esimerkiksi poltettavan puun kuivuus, tulisijan malli ja sytytys-/polttotapa vaikuttavat piipusta tulevan savun laatuun.

Voi olla, että tulevaisuudessa puunpolton pienhiukkaspäästöille asetetaan myös Suomessa samantyylisiä päästörajoja kuin Keski-Euroopassa, mutta se ei tapahdu ihan hetkessä. Loppupeleissä kyse on kuitenkin ihmisen omaan hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavasta asiasta. Pienhiukkaspäästöille altistuu ensisijaisesti itse puunpolttaja ja lähialueen naapurit. Kannattaa siis olla kiinnostunut oman savupiipun päästämistä kaasuista.

Tutustu savupiipun päähän asennettavaan Hiukkari-hiukkassuodattimeen